Vòng bi fag 232/500CACK/W33 | Bạc Đạn 232/500CACK/W33 fag