Vòng bi fag 232/500CAC/W33 | Bạc Đạn 232/500CAC/W33 fag