Vòng bi fag 240/500CAC/W33 | Bạc Đạn 240/500CAC/W33 fag