Vòng bi fag 231/500CAC/W33 | Bạc Đạn 231/500CAC/W33 fag