Vòng bi fag 230/500CAC/W33 | Bạc Đạn 230/500CAC/W33 fag