Vòng bi NTN 234719B234719B | Bạc Đạn 234719B234719B NTN