Vòng bi NTN 234722B234722B | Bạc Đạn 234722B234722B NTN