Vòng bi NTN 234419B234419B | Bạc Đạn 234419B234419B NTN