Vòng bi NTN 234709B234709B | Bạc Đạn 234709B234709B NTN