Vòng bi fag 230/600BK.MB H30/600 | Bạc Đạn 230/600BK.MB H30/600 fag H30/600