Vòng bi fag 231/500BK.MB H31/500 | Bạc Đạn 231/500BK.MB H31/500 fag H31/500