Vòng bi fag 239/500K.MB H39/500 | Bạc Đạn 239/500K.MB H39/500 fag H39/500