Vòng bi fag 230/500BK.MB H30/500 | Bạc Đạn 230/500BK.MB H30/500 fag H30/500