Vòng bi fag 231/500CACK/W33 | Bạc Đạn 231/500CACK/W33 fag