Vòng bi fag 230/500CACK/W33 | Bạc Đạn 230/500CACK/W33 fag